Značku Mikä Rauta nájdete v týchto predajniach:

Značku Mikä Rauta vyrába:

ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce

web stránka: www.zekonas.sk

ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce

Štefana Tučeka 851 / 23
071 01 Michalovce

SLOVAKIA

IČO: 316 878 14
DIČ: 2020498205
IČ DPH: SK2020498205
Bankové spojenie: ČSOB SK4575000000000113675573

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri OS Košice I, Odd. Sa, vložka č. 456/V

IMG_7612

Ing.Michal Kandala

Vedúci obchodného oddelenia

email: mkandala@zekonas.sk
mobil: +421 905 473 625
tel.:
+421 56 640 34 25

IMG_7612

Mgr. Milan Drotár

Obchodný zástupca

email: drotar@zekonas.sk
mobil: +421 907 733 089
tel.:
+421 56 640 34 25

IMG_7612

Ing. Darina Bruňová

Obchodný zástupca

email: brunova@zekonas.sk
mobil: +421 918 867 813
tel.:
+421 56 640 34 25

IMG_7612

Mgr. Alexandra Ladányiová

Obchodný zástupca pre mierenkové šitie

email: ladanyiova@zekonas.sk
mobil: +421 905 513 381
tel.:
+421 56 640 34 25